SERVICES
Toczenie
 • Toczenie na obrabiarkach cnc
 • Toczenie na obrabiarkach konwencjonalnych

Frezowanie
 • Frezowanie na obrabiarkach cnc
 • Frezowanie na obrabiarkach konwencjonalnych
 • Frezowanie kół zębatych metodą obwiedniową

Cięcie plazmą
 • Cięcie plazmą ze sterowaniem cnc

Szlifowanie
 • Szlifowanie płaszczyzn
 • Szlifowanie otworów
 • Szlifowanie wałków

Wykrawanie i krępowanie
 • Prasy mimośrodowe
 • Prasy hydrauliczne

Ślusarstwo i spawalnictwo
 • Spawanie
 • Ślusarstwo

Obróbka cieplna
 • Działalność kooperacyjna w zakresie: hartowania, nawęglania, węgloazotowania oraz czernienia